ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ไม้อัด

      

       ไม้อัด (Plywood)

ใช้ความหนาของแผ่นไม้บางมาทากาวและจัดวางแผ่นสลับชั้นกัน  แล้วอัดเข้าด้วยกัน 

มีทั้ง  ไม้อัดสัก  ไม้อัดสักอิตาลี  ไม้อัดยาง   รวมถึงไม้ต่างประเทศ  เช่น  ไม้อัดแอช 

ไม้อัดบีช  ไม้อัดเมเปิ้ล    ขนาด  4 × 8  ฟุต  หรือ  1.22 ×  2.44  เมตร 

มีความหนาตั้งแต่  4 , 6 , 10 , 15  และ 20  มม.

ไม้อัด (Plywood)