ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
ไม้โครง

 

   ไม้โครง

เป็นไม้สำหรับทำโครงเฟอร์นิเจอร์

จำหน่ายเป็นมัด มัดละ 10 ท่อน   หนา 5 หุน และ 7 หุน  กว้าง 2 นิ้ว  ยาว 2.50 ม.

 

   •       ไม้โครงจ๊อย

   •     ไม้โครงสัก

   •       ไม้โครงยางพารา

   •       ไม้โครงเบญจพรรณ

   •       ไม้โครงตะเคียน

   •       ไม้โครงทุเรียน

   •       ไม้โครงยางแดง

   •       ไม้โครงสนลาว

   •       ไม้โครงตะแบก

   •       ไม้โครงสยา   

   •       ไม้โครงสะเดา